F4F - Konsulenter ( Finance For Farmers)

Idegrundlaget for F4F Konsulenterne er at yde uafhængig rådgivning og hands on bistand til de financielle institutioner der har vanskelige udeståender i landbruget.

Vi har kombinationen af kendskab til  landbrugserhvervet, kendskab til love og regler kombineret med erfaring i den praktiske anvendelse. Og vi er uafhængige af interessegrupper.

Samtidig rådgivning af landmanden - om de reelle muligheder.

Hands on bistand i tilrettelæggelsen og gennemførelsen  af en proces ud af en klemt situation. Rekonstruktion, refinansiering, salg, omlægning. Efter en analyse af situationen og valg af den løsning der er mulig - og findes mest attraktivt.

  • Sikring af at værdier ikke bliver tabt - hverken for landmanden eller kreditor.
  • Alle de relle muligheder bliver undersøgt og analyseret.
  • Garant for et åbent samarbejde, hvor alle parter deler viden og derigennem sikrer fælles forståelse.

Ydelser - aftaler

F4F konsulenter indgår aftaler på følgende basis.

  • Kontrakt om bistand på timebasis
  • Kontrakt om bistand på månedsbasis
  • Kontrakt om bistand på projektbasis.